back to home dude

Gem Invasion

Gem Invasion

Về Gem Invasion

Hãy làm đầy cây thước bên tay trái trên màn hình bằng điểm số! Bạn có thể lấy điểm bằng cách để 3 hoặc nhiều hơn viên kiêm cương cùng màu bên cạnh nhau! Nhanh lên nhé, vì những hàng kim cương mới sẽ tiếp tục xuất hiện!