back to home dude

Frozen 10

Frozen 10

Về Frozen 10

Frozen 10 là trò chơi mới của FunnyGames. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ. Bở vì bạn sẽ phải ngồi đây một thời gian dài. Hãy đặt miếng gạch trên bảng. Khi bạn lấp đầy đường kẻ với miếng gạch. Đường kẻ sẽ bị xóa. Vậy nên hãy tận hưởng thời gian của bạn trước khi bạn bắt đầu đặt gạch