back to home dude

Frogtastic

Frogtastic

Về Frogtastic

Frogtastic là trò chơi bi vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải xóa hết các viên bi trước khi chuỗi bi chạm đến lỗ cuối con đường. Hãy kết hợp ba hoặc nhiều viên bi cùng màu để làm nổ chúng và xóa chúng khỏi đường bi. Hãy nhìn vào viên bi ở miệng con cóc, và đừng để bị xao nhãng bởi viên bi đó khi nó quay lại!