back to home dude

Flaming Zombooka 2

Flaming Zombooka 2

Về Flaming Zombooka 2

Bắn vào con ma với vũ khí lợi hại của bạn. Tiêu diệt tát cả những con ma. Khi bạn nhắm đúng vào đầu của chúng, bạn sẽ được thêm điểm