back to home dude

Five Nights at Freddy's 2

Five Nights at Freddy's 2

Về Five Nights at Freddy's 2

Bạn là một lính gác đêm vì thế nên bạn sử dụng những vũ khí rất nguy hiểm. Nhưng bạn không bao giờ đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những con quái vật độc ác và đen tối đang muốn đột nhập vào văn phòng của bạn. Bạn làm thế nào để ngăn cản được chúng đây? Hãy đeo mặt nạ và cố đóng giả là bạn cũng thuộc vào trong đồng bọn của chúng. Liệu bạn có thể sống sót sau ca làm việc đêm của mình không?