back to home dude

FGP trò chơi thợ ống nước

FGP trò chơi thợ ống nước

Về FGP trò chơi thợ ống nước

FGP trò chơi thợ ống nước là trò chơi thợ ống nước vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải sửa những đường ống lộn xộn. Hãy sắp xếp lại các bộ phận để đảm bảo rằng nước có thể chảy từ ống này sang ống khác một cách dễ dàng. Có khả năng có chỗ rò rỉ nước, miễn là bạn phải tạo ra sự kết nối thống nhất giữa điểm bắt đầu và nơi kết thúc