back to home dude

Farm Connect Mahjong

Farm Connect Mahjong

Về Farm Connect Mahjong

Không dễ khi làm việc trên nông trại. Có rất nhiều con vật và các thiết bị cần được quan tâm. Chúng dễ dàng bị mất. Chúng ta cần phải sửa chúng. Hãy ghép những miếng gạch giống nhau lại cùng nhau. Nhưng hãy nhớ bạn chỉ có thể kết nối hai món với một đường kẻ. Đường kẻ không thể bị đứt 2 lần. Hãy tìm kiếm những thứ gần đó. Chúc bạn may mắn trên nông trại!