back to home dude

Đội Hi Vọng Cuối Cùng của Trái Đất

Đội Hi Vọng Cuối Cùng của Trái Đất

Về Đội Hi Vọng Cuối Cùng của Trái Đất

Tay Bác Sĩ của Vortex xấu xa đã bắt cóc đồng đội của bạn. Đi khắp thể giới để tìm lại từng người một với đội Hi Vọng Cuối Cùng của Trái Đất. Bạn có thể đánh bại tất cả kẻ thù và nâng cấp các chỉ số và các đòn tấn công của nhân vật của bạn không? Chúc bạn chơi vui!