back to home dude

Dynamons 2

Dynamons 2

Về Dynamons 2

Bạn sẽ trở thành một cao thủ Dynamon chứ? Chọn Dynamon của bạn và bắt đầu cuộc hành trình. Trên đường đi bạn sẽ gặp rất nhiều những Dynamon khác để giành lấy và những người chủ khác để chiến đấu. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ trở nên mạnh hơn và cuối cùng có thể giành được danh hiệu Cao Thủ Dynamon.

Tải về

Dynamons 2Dynamons 2