back to home dude

Dynamons

Dynamons

Về Dynamons

Dynamons là những sinh vật bỏ túi tí hon mà bạn có thể chăm sóc. Dynamons thích chiến đấu với nhau. Thách thức những huấn luyện viên khác và đi khắp thể giới để làm điều này. Bạn đã sẵn sàng cho một trong những thử thách lớn nhất của cuộc đời bạn? Chúng tôi hi vọng là vậy! Hãy bắt tất cả chúng.