back to home dude

Đừng bỏ lỡ trực tuyến

Đừng bỏ lỡ trực tuyến

Về Đừng bỏ lỡ trực tuyến

Đừng bỏ lỡ trực tuyến là trò chơi kỹ năng bắn cung vui nhộn. Hãy giúp người gậy bắn đúng những mục tiêu của mình. Những mục tiêu sẽ di chuyển khắp nơi trên màn hình cho đến khi chúng được bắn, Khi bạn bắn và mắt của con bò, bạn sẽ có đượ trái táo. Nhưng nếu bạn bỏ lỡ nó, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.