back to home dude

Dumb Ways to Die 2

Dumb Ways to Die 2

Về Dumb Ways to Die 2

Những sinh vật bé nhỏ này rất dễ thương. Chúng cũng rất ngu ngốc. Chúng chơi với mọi thứ và không biết đâu là nguy hiểm. Chúng chỉ cho bạn có nhiều cách ngu ngốc dẫn đến cái chết. Bạn có thể giúp chúng. Bạn chỉ cần tìm ra cách