back to home dude

Duck Life 4

Duck Life 4

Về Duck Life 4

Hãy giúp chú chim con này giành giải quán quân bằng cách huấn luyện chúng những kỹ năng đặc biệt và quản lý chế độ ăn uống. Bạn cũng có thể nâng cấp tại cửa hàng và giành chiến thắng trong cuộc chơi!