back to home dude

Doodle Jump

Doodle Jump

Về Doodle Jump

Hãy đạt đến mức cao nhất bằng cách nhảy qua những bục khác nhau! Con vật nhỏ sẽ tiếp tục nhảy, vì thế bạn có thể chỉ tập trung vào việc di chuyển. Đừng quên nạp thêm năng lượng để có điểm cao hơn!