back to home dude

Đổi Màu

Đổi Màu

Về Đổi Màu

Hộ tống quả bóng màu này trong thế giới đầy màu sắc. Quả bóng chỉ có thể đi qua vùng có cùng màu với nó. Vậy nếu nó là một quả bóng màu vàng, nó chỉ có thể đi qua vùng màu vàng. Một khi quả bóng chạm phải một màu khác, nó sẽ bị nổ tung. Vậy nên hãy cẩn thận và đừng vội vàng nhé.