back to home dude

Đoán Lá Cờ

Đoán Lá Cờ

Về Đoán Lá Cờ

Bạn có biết tất cả những lá cờ trên thế giới không? Đã đến lúc để kiểm tra kiến thức của bạn! Hãy nhìn vào đất nước và chọn đúng lá cờ để đạt được thật nhiều điểm. Bạn trả lời câu hỏi càng nhanh thì số điểm sẽ càng cao. Bạn có thể đánh bại tất cả những người bạn của mình chứ?