back to home dude

Đền thờ bách thần

Đền thờ bách thần

Về Đền thờ bách thần

Chuyển tất cả những viên đá màu vàng thành màu xám bằng cách lấy ra những viên kim cương trên đầu của họ tạo thành nhóm 2 hoặc nhiều hơn.