back to home dude

Deeeep.io

Deeeep.io

Về Deeeep.io

Trong Deeeep.io bạn bắt đầu là một chú cá. Ăn những thứ nhỏ bé và những người chơi nhỏ hơn để lớn lên và di chuyển lên trên trong chuỗi thức ăn. Cẩn thận, vì những người chơi lớn hơn sẽ cố gắng ăn bạn! Bạn có thể trốn khỏi họ sau những cái cây.