back to home dude

Deal Or No Deal 1

Deal Or No Deal 1

Về Deal Or No Deal 1

Hãy chọn những chiếc vali và xem có bao nhiêu tiền trong đó. Ngân hàng cung cấp tiền mặt cho bạn... bạn có chấp nhận số tiền này của ngân hàng không? hay bạn nghĩ bạn sẽ là người thắng cuộc trong trò chơi này?