back to home dude

Đế chế mạt chược

Đế chế mạt chược

Về Đế chế mạt chược

Xóa bỏ tất cả những con mạt chược bằng cách chọn 2 khối cùng loại.