back to home dude

Đấu Trùm Lịch Sử 1

Đấu Trùm Lịch Sử 1

Về Đấu Trùm Lịch Sử 1

Trái Đất đang bị tấn công bởi từng đợt người ngoài hành tinh, và chỉ có người hùng Blast có thể đánh bại chúng! Chiến đấu chống lại những sinh vật xấu xa và hãy cố gắng sống sót lâu nhất có thể. Bạn có thể đánh bại được tất cả 10 tên trùm đầy thử thách này không?