back to home dude

Đập Trái Cây

Đập Trái Cây

Về Đập Trái Cây

Đập tan các loại trái cây để hoàn thành những mục tiêu của các cấp độ khác nhau. Nối từ ba loại trái cây giống nhau trở lên lại với nhau. Nếu bạn kết hợp được càng nhiều mảnh, bạn sẽ mở khóa được những quả bom trái cây đặc biệt!