back to home dude

Đào mỏ Ninja 1

Đào mỏ Ninja 1

Về Đào mỏ Ninja 1

Thợ đào Ninja đang thu thập thật nhanh tất cả các trang sức và ngôi sao vàng. Sau đó anh ta sẽ di chuyển nhanh như chớp đến cổng thoát.