back to home dude

Đánh cắp kim cương

Đánh cắp kim cương

Về Đánh cắp kim cương

Trở thành một tên trộm và đánh cắp viên kim cương lớn nhất thế giới trong triển lãm bảo tàng! Bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và trốn thoát với vật quái dị?