back to home dude

Đánh bài cơ

Đánh bài cơ

Về Đánh bài cơ

chọn loại trò chơi mà bạn thích: theo kiểu hà lan hoặc theo kiểu Mỹ. Hãy đạt được càng nhiều điểm càng tốt hoặc hãy thua cuộc, tùy thuộc vào kiểu chơi mà bạn chọn. Tất cả những những con bài cơ, con bồi chuồng (chỉ theo kiểu hà lan) và đầm bích đều ghi nhiều điểm.