back to home dude

Cứu Sheriff Trực Tuyến

Cứu Sheriff Trực Tuyến

Về Cứu Sheriff Trực Tuyến

Bạn có thể sống sót trong vòng 11 ngày không? Sau thời gian đó, lực lượng cứu viện sẽ đến. Thuê nhiều người nhất có thể để tấn công người Ấn. Bằng cách loại bỏ người Ấn bạn sẽ có được tiền. Bạn có thể dùng số tiền này để thuê thêm người mới. Hãy kiên nhẫn và chiến đấu!