back to home dude

Cupcake Time

Cupcake Time

Về Cupcake Time

Đã đến lúc cho những chiếc cupcake. Hãy lấy công thức và sẵn sàng nướng những chiếc bánh cupcake tuyệt vời nhất. Khi những chiếc bánh cupcakes này được nướng, đã đến lúc trang trí chúng. Hãy chọn cái bọc giấy, đá và chọn thành phần topping ngon nhất để làm thành một chiếc bánh hoàn chỉnh. Chúc may mắn và chúc ngon miệng!