back to home dude

Cuộc xâm lược của con người

Cuộc xâm lược của con người

Về Cuộc xâm lược của con người

Trong trò chơi cuộc xâm lược của con người, một mình bạn đang xâm chiếm một hành tinh xa lạ. Hãy sử dụng máy ngắm tên lửa hình ống có tầm bắn ngắn của bạn để bắn lửa đạn vào không gian của người ngoài hành tinh. Bạn có thể sử dụng những tấm kim loại để khiến cho đạn của bạn nẩy lên. Bạn phải tiêu diệt tất cả người ngoài hành tinh ở mỗi mức độ. Cố gắng đừng lãng phí trong mỗi lần bắn của bạn.