back to home dude

Cuộc leo núi

Cuộc leo núi

Về Cuộc leo núi

Cuộc leo núi là trò chơi kỹ năng vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải giúp Rambo của bạn leo lên đỉnh núi. Hãy đợi anh ẫy oay xung quanh và ấn khi tay của anh ấy chạm vào núi. Hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ, hoặc anh ấy sẽ bị ngã. Anh ấy chỉ có thể dùng tay để leo núi ( nên hãy đảm bảo rằng chân ấy ấy đủ nhỏ và thon...), nên điều quan trọng hơn là bạn đừng bám vào hòn đá mà chúng sắp rơi xuống. Hãy thu thập kim cương và mở khóa các nhân vật khác. Một khi bạn lên đến đỉnh núi, hãy cắm ngọn cờ trên đó và bắt đầu cuộc leo núi tiếp theo!