back to home dude

Cuộc Chiến Sushi

Cuộc Chiến Sushi

Về Cuộc Chiến Sushi

Cuộc Chiến Sushi là một trò chơi đầu bếp sushi vui nhộn. Phục vụ các khách hàng của bạn những cuốn sushi và mở khóa những công thức mới. Kiếm đủ số tiền để trả cho các nhà cung cấp và tiền thuê mỗi tháng. Thi đấu với những người chơi khác!