back to home dude

Cuộc chiến phô mai

Cuộc chiến phô mai

Về Cuộc chiến phô mai

Hãy bảo vệ phô mai trong trò chơi cuộc chiến phô mai. Không có bất cứ giấu diếm hay chạy trốn nào, những sinh vật nhỏ sẽ tìm đến phô mai của bạn. Hãy bắn, sử dụng bom hoặc phá hủy theo nhiều cách trước khi chúng có thể lại gần để bắt đầu gặm nhấm. Chúng sẽ trở nên nguy hiểm hơn với mỗi cấp độ khác nhau nhưng kho vũ khí của bạn cũng thế!