back to home dude

Cuộc chiến máy bay

Cuộc chiến máy bay

Về Cuộc chiến máy bay

Bắn vào những chiếc máy bay để hạ gục chúng.