back to home dude

Cuộc chiến lần 2

Cuộc chiến lần 2

Về Cuộc chiến lần 2

căn cứ của bạn đang bị tấn công bởi những binh lính thù địch và nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt tất cả chúng! Bạn có thể mua thêm những vũ khí mới bằng số tiền bạn có được sau khi hoàn thành mỗi ngày! Bạn có thể hạ gục chúng trong tất cả 19 ngày? Đừng quên thử chế độ sống còn trong trò chơi này nhé!