back to home dude

Cuộc chiến của những chú gấu

Cuộc chiến của những chú gấu

Về Cuộc chiến của những chú gấu

Chú Gấu Squad đặc biệt phải ngăn chặn một hành động con tin. Hãy suy nghĩ cẩn thận để tìm ra giải pháp.