back to home dude

Royal Rush

Royal Rush

Về Royal Rush

Trong Royal Rush, nhà vua đang bị những người nông dân tức giận xua đuổi. Nhảy lên chú cừu của bạn và chạy để giữ lấy mạng sống. Nhảy qua những hồ nước và những tảng đá. Đừng giảm tốc độ hoặc những chú chó sẽ đuổi kịp bạn! Thu thập tiền để mua những nâng cấp và hỗ trợ!