back to home dude

Cửa hàng thức ăn Papa's Taco Mia

Cửa hàng thức ăn Papa's Taco Mia

Về Cửa hàng thức ăn Papa's Taco Mia

Bạn giúp việc trong một nhà hàng thức ăn bán bánh Taco. Nhiệm vụ của bạn là ghi thực đơn và tạo ra những chiếc bánh taco ngon nhất. Sau khi chiếc bánh được hoàn thành, khách hàng sẽ hài lòng.