back to home dude

Cửa hàng bánh giáng sinh

Cửa hàng bánh giáng sinh

Về Cửa hàng bánh giáng sinh

Rất nhiều người muốn mua một chiếc bánh cho lễ Giáng sinh! Công việc của bạn là chọn đúng những nguyên liệu và sau đó đưa những chiếc bánh cho khách hàng. Bạn có thể đạt được 3 ngôi sao trong mỗi màn chơi không?