back to home dude

Công ty

Công ty

Về Công ty

Hãy tạo một công ty với lợi nhuận khổng lồ trong trò chơi kinh doanh mô phỏng này và cố gắng thống trị thế giới với công ty của bạn!