back to home dude

Command Grid

Command Grid

Về Command Grid

Hãy mua những tháp pháo để bảo vệ căn cứ của bạn chống đối lại những cuộc tấn công của những kẻ thù đỏ. Sử dụng tiền một cách khôn ngoan và nhớ là bạn phải cân bằng khả năng phòng thủ của bạn. Dùng những bức tường để chặn những kẻ thù từ những khu vực lối vào đặc biệt.