back to home dude

Color Infection

Color Infection

Về Color Infection

Tất cả những quả bóng trên màn hình phải là màu nâu! Những quả bóng vàng sẽ chuyển sang nâu khi bạn đánh chúng. Bạn có thể loại bỏ những quả bóng hồng bằng cách nhấn vào chúng. Hãy suy nghĩ và tìm cách làm cho tất cả số bóng trở thành màu nâu!