back to home dude

Cô bé Hazel: Bộ váy hoành tráng

Cô bé Hazel: Bộ váy hoành tráng

Về Cô bé Hazel: Bộ váy hoành tráng

Cô bé Hazel muốn tham gia một cuộc thi hóa trang bằng việc hóa trang thành một con công, nhưng cô bé cần phải mua đúng những phụ kiện để hoàn thành bộ trang phục! Bạn có thể giúp cô bé và làm cho cô bé vui vẻ bằng cách làm theo những chỉ dẫn không?