back to home dude

Clicker Troops

Clicker Troops

Về Clicker Troops

Đội quân của bạn đã sẵn sàng để chiến đấu với kẻ thù. Có rất nhiều kẻ thù đang đến và tất cả chúng đều sẽ trở nên mạnh hơn. Đừng quên nâng cấp đội quân của bạn và mở rộng quân đội với nhiều chiến sĩ khác nhau. Bạn cũng có thể tự mình giúp đỡ bằng cách gia nhập cuộc chiến. Đội quân của bạn sẽ đánh bại tên trùm xấu xa chứ?