back to home dude

Clash of Clans Online

Clash of Clans Online

Về Clash of Clans Online

Clash of Clans Online là một trò chơi chiến thuật vui nhộn mà trong đó bạn phải xây dựng một đội quân để tấn công những ngôi làng khác và tạo một trại quân đội để huấn luyện những binh sĩ, những người man rợ, phù thủy và những chú rồng của bạn!