back to home dude

Chuyến Đi Trên Trời

Chuyến Đi Trên Trời

Về Chuyến Đi Trên Trời

Di chuyển quả bóng lăn trên màn hình và không để nó bị rơi xuống. Bạn để quả bóng lăn được càng lâu, bạn sẽ đạt được càng nhiều điểm. Và dĩ nhiên là trò chơi cũng sẽ trở nên khó hơn. Số điểm cao nhất của bạn sẽ là bao nhiêu?