back to home dude

Chuột Mickey: Nỗi kinh hoàng ban đêm

Chuột Mickey: Nỗi kinh hoàng ban đêm

Về Chuột Mickey: Nỗi kinh hoàng ban đêm

Chuột Mickey: Nỗi kinh hoàng ban đêm là trò chơi Halloween vui nhộn! Bạn của chuột Mickey, Count Mickula, nghe thấy những âm thanh ghê rợn trong lâu đài của anh ta.Bạn và chuột Mickey có thể giúp anh ta tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra không?