back to home dude

Chú sâu Zilla

Chú sâu Zilla

Về Chú sâu Zilla

Giết chết tất cả người lính với chú sâu Zilla. Một vụ nổ hạt nhân đã đánh thức chú sâu Zilla, nỗi kinh hoàng của lòng đất. Ngoi lên trên mặt đất và giết người lính, máy bay, xe tăng của họ bằng sức mạnh hàm của bạn!