back to home dude

Chim Cánh Cụt và Người Tuyết

Chim Cánh Cụt và Người Tuyết

Về Chim Cánh Cụt và Người Tuyết

Những người tuyết đang tấn công! Giúp chú chim cánh cụt bảo vệ ngôi nhà của cậu ấy bằng cách bắn vào những người tuyết đang tiến tới. Mua những nâng cấp giữa các màn chơi, vì chúng sẽ càng lúc càng trở nên mạnh hơn! Chúc bạn chơi vui!