back to home dude

Chim cánh cụt nổi loạn

Chim cánh cụt  nổi loạn

Về Chim cánh cụt nổi loạn

Có một cuộc chiến tranh giữa những con gấu địa cực và những con chim cánh cụt. Hãy làm sao cho những con chim cánh cụt này chiến thắng, thế nên bạn cần ném bom vào những con gấu địa cực.