back to home dude

Chiến tranh với sấm sét

Chiến tranh với sấm sét

Về Chiến tranh với sấm sét

Bạn là phi công trong thế giới có chiến tranh. Hãy cố gắng để chiến thắng và hạ gục hết kẻ thù.