back to home dude

Chiến Tranh Pixel 5

Chiến Tranh Pixel 5

Về Chiến Tranh Pixel 5

Chọn một căn phòng và tham gia vào chiến đấu! Chống lại lũ thây ma, chiến đấu với nhau hoặc trở thành đồng đội. Dù bạn chọn phương án nào, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ sống sót. Nhìn xung quanh và hãy tiêu diệt kẻ thù trước khi chúng đến gần bạn.